Πρόγνωση Καιρού

Ιστορικά Δεδομένα Ανέμου

Η Ελληνική Μετεορολογική Υπηρεσία μας χωρήγησε τα παρακάτω δεδομένα ανέμου.

Υπάρχουν δύο αρχεία με πίνακες μηνιαίων συχνοτήτων ανέμου (διεύθυνση και ένταση), από τους δύο πλησιέστερους σταθμούς στην περιοχή των αγώνων.  Ο ένας σταθμός είναι του Ελληνικού και ο άλλος του Πειραιά.  Τα δεδομένα του σταθμού Ελληνικού καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1955 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018. Τα δεδομένα του σταθμού Πειραιά καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 1956 μέχρι την 30η Ιουνίου 2010, όπου ο σταθμός έπαψε να λειτουργεί.

Το τρίτο αρχείο παρέχει καταγραφές, ανά 3-ωρο, διεύθυνσης και έντασης ανέμου, από τον σταθμό του Ελληνικού, καθώς και μέγιστη ένταση ανέμου στο χρονικό αυτό διάστημα. Τα δεδομένα καλύπτουν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο για τα έτη 2014 εως 2018.